تماس با ما: 42854000 - 021

ماموریت

مبین وان به عنوان سازمانی مشتری محور، قابل اعتماد و مبتنی بر دانش طیف گسترده ای از خدمات ارزش افزوده پیامکی و صوتی در حوزه های آموزش، سلامت، سرگرمی، فرهنگ و هنر و مذهبی بر بسترهای مخابراتی برای کلیه مشترکان تلفن همراه و ثابت به منظور ارتقاء سطح دانش و بهبود کیفیت زندگی احاد مختلف جامعه ارایه می کند.

Top