تماس با ما: 42854000 - 021

نحوه همکاری در حوزه خدمات ارزش افزوده  پیامکی

 

عقد قرارداد
در ابتدا شرکت تامین کننده محتوا می بایست برنامه تجاری سرویس های مد نظر خود را در قالب یک طرح جامع شامل:
1- معرفی شرکت، حوزه های فعالیت و تجارب کاری
2- معرفی سرویس های پیشنهادی
3- برآورد زمان راه اندازی سرویس ها
4- معرفی منابع و زیرساخت لازم جهت راه اندازی سرویس ها
5- تعداد کاربران تخمینی سرویس ها
6- درآمد تخمینی سرویس ها در جداول زمان بندی شده
را به شرکت مبین وان ارسال نماید. سپس در صورت تایید طرح تجاری توسط مبین وان قرارداد همکاری مشترک در دو نسخه برای تامین کننده محتوا ارسال میگردد. در مرحله بعد، مستندات و پیوست های لازم مندرج در قرارداد همکاری به همراه دو نسخه امضا و ممهور شده به شرکت مبین وان بازگردانده میشود و نسخه طرف مقابل پس از امضا و ممهور شدن برای تامین کننده ارسال میگردد.

ارایه پیشنهاد خدمات
شرکت تامین کننده محتوا می بایست سرویس های خود را به صورت جداگانه در قالب پروپوزال تعریف سرویس جهت تایید همراه اول به شرکت مبین وان ارسال نماید. پروپوزال‎های ارایه شده ابتدا توسط تیم بازاریابی مبین وان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و درصورت تایید جهت اعلام نتیجه نهایی به اپراتور عرضه می‌گردد. در زمان ارسال پروپزال پیش بینی سرشماره و تعرفه آن مشخص می‌گردد و درصورت نیاز به سرشماره جدید درخواست آن طی نامه رسمی به اپراتور اعلام می‌گردد.

پیاده سازی خدمات
پس از تایید سرویس توسط همراه اول، شرکت تامین کننده محتوا می بایست نیازمندی های تعریف و پیاده سازی سرویس (Requirement) را طبق قالب اعلامی شرکت مبین وان ارسال نماید.
پس از تایید فرم نیازمندی‌ها پیاده سازی فنی سرویس بصورت ذیل صورت میگیرد:

  • اگر شرکت تامین کننده محتوا خود قصد پیاده سازی فنی سرویس را داشته باشد، ارتباط بین واحد فنی شرکت مبین وان و تامین کننده محتوا برقرار شده و دسترسی های لازم جهت ارسال و دریافت پیام در اختیار شرکت تامین کننده محتوا قرار میگیرد تا پس از پیاده سازی سرویس روی پلتفرم خود، سرویس های آماده فعالسازی توسط مبین وان تست گردد.
  • در صورتی که تامین کننده محتوا توانمندی پیاده سازی فنی سرویس ها را نداشته باشد، شرکت مبین وان پیاده سازی فنی را انجام داده و دسترسی پنل بارگذاری محتوا و گزارش گیری به تامین کننده، ارائه و یا به منظور بارگذاری محتوا از سوی تیم مبین وان، محتوا از تامین کننده دریافت می گردد.

راه اندازی تجاری
پس از تست سرویس‌ها توسط مبین وان و اطمینان از صحت عملکرد سرویس ها و پنل تجمیعی (پیاده سازی پنل غیرفعالسازی تمام سرویس ها و اطلاع رسانی سرویس های فعال به کاربران که بر عهده تامین کننده است) مجوز آغاز به فعالیت سرویس توسط شرکت مبین وان به تامین کنندگان محتوا اعلام میگردد. در این مرحله متن بالک های درخواستی و میزان بالک از طرف تامین کننده محتوا ارائه می‏گردد و برای تایید به همراه اول فرستاده میشود. پس از تایید، و بارگذاری بالک، تجاری‌سازی سرویس آغاز می‌گردد.
در صورت تمایل به همکاری فرم های زیر را تکمیل نموده و به marketing@mobinone.org ارسال نمایید.

Top